Bank Światowy zamierza wesprzeć rządowy program reformy górnictwa

Eksperci pytali w jaki sposób tworzone będą na Śląsku nowe miejsca pracy
Wsparcie Banku Światowego dla rządowego programu reformy górnictwa było tematem dzisiejszego spotkania Michała Czarskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Lechosława Jarzębskiego, Wojewody Śląskiego z przedstawicielami Banku Światowego. W Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach dyskutowano głównie na temat społecznych i gospodarczych aspektów programu przyjętego przez rząd w listopadzie ub. r. Na razie nie wiadomo jeszcze jaka będzie wielkość pożyczki udzielonej przez Bank i na co konkretnie przeznaczone zostaną pieniądze. „Będziemy o tym rozmawiać po przyjęciu programu przez polski rząd” – stwierdził po spotkaniu Christopher Sheldon z waszyngtońskiej centrali Banku. Poprzednio środki w wysokości 300 i 100 mln dolarów przekazano m.in. na łagodzenie skutków społecznych restrukturyzacji, ochronę środowiska i prywatyzację. Eksperci pytali m.in. o wykorzystanie dotychczasowej pomocy udzielonej Polsce w ramach Phare oraz o to, czy polska administracja jest przygotowana na przyjęcie pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Odpowiadając na pytanie: czy rynek pracy jest w stanie wchłonąć zwalnianych górników? Marszałek stwierdził, iż warunkiem zamykania kolejnych kopalń na Śląsku jest utworzenie nowych miejsc pracy – „Realizacja rządowego programu możliwa będzie wyłącznie pod tym warunkiem” – podkreślił Michał Czarski. „Tworzenie miejsc pracy może się odbywać również przy użyciu różnego rodzaju zachęt dla środowisk gospodarczych, takich jak np. zwolnienia podatkowe” – dodał Wojewoda. Zdaniem ekspertów Banku dobrym kierunkiem wydaje się powiązanie programu rządowego z regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju. Spotkanie odbyło się w ramach misji przygotowawczej Trzeciego Programu Restrukturyzacji Sektora Węgla Kamiennego w Polsce (COAL 3). Harmonogram spotkań na Śląsku przewiduje również spotkania w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Górniczej Agencji Pracy i Stowarzyszeniu Gmin Górniczych. W efekcie rozmów powstać ma kolejny projekt Banku Światowego, w ramach którego przewidziane jest udzielenie przez Bank finansowego wsparcia dla realizacji programu rządowego. Zdaniem Pawła Kamińskiego z Banku Światowego „bardzo ważnym aspektem programu jest sfera społeczna, lokalny rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy”. Rozpoczęta przedwczoraj misja przygotowawcza potrwa do 24 stycznia br.