Nowe perspektywy współpracy polsko–kanadyjskiej

Marszałek Województwa Michał Czarski przyjął dziś Ambasadora Kanady, Pana Ralpha Lysyshyna
Podczas spotkania rozmawiano nt. wzajemnych stosunków polsko–kanadyjskich. Ambasador zaproponował, aby współpraca odbywała się na nowych obszarach. „Po decyzji kopenhaskiej musimy zbudować relacje o nowej jakości, musimy wypracować bazę tych nowych stosunków”– powiedział Ralph Lysyshyn. Marszałek został zaproszony do udziału w dwudniowej konferencji organizowanej pod auspicjami kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu, poświęconej inwestowaniu w Polsce, którą zaplanowano na luty br. Ambasador pytał również o polski system władzy i sytuację w regionie. Była to pierwsza wizyta Ambasadora Lysyshyna w Katowicach. Polsko–kanadyjska współpraca gospodarcza dotyczy głównie ochrony środowiska, transportu publicznego oraz rozwoju miast. Panu Ambasadorowi towarzyszyła Ewa Gawron–Dobroczyńska, doradca handlowy ambasady.