11 mln zł na wsparcie rozwoju targowisk

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia  targowiska stałego"

Budżet konkursu w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 11,24 mln zł.

Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przez samych rolników. Dofinansowanie na jedno targowisko nie może przekroczyć 1 mln zł.

Nowe bądź zmodernizowane obiekty mają spełniać nowoczesne wymogi obsługi klienta oraz wymagania sanitarne. Mają posiadać m.in. zadaszenie przynajmniej nad połową obiektu, utwardzoną nawierzchnię oraz wydolną sieć wodociągową i kanalizacyjną. Targowiska mają powstać na terenach rolniczych w miejscowościach liczących od 1 tys. do 50 tys. mieszkańców.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 2 stycznia do 29 lutego 2012.

 

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu