Śląski Związek Gmin i Powiatów partnerem Biura Regionalnego w Brukseli

Współpraca Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli była tematem dzisiejszego spotkania Członka Zarządu Województwa Mariana Jarosza z Członkiem Zarządu Związku Zygmuntem Frankiewiczem
Rozmawiano o możliwości realizacji w roku 2003 wspólnych przedsięwzięć promujących region wobec instytucji europejskich. Omówiono sposoby i formy występowania Biura Regionalnego w interesie Związku przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Regionów. Zastanawiano się nad współdziałaniem dotyczącym promocji gmin i powiatów, pilotowaniu projektów europejskich, pomocy w zdobywaniu funduszy unijnych oraz przekazywaniu informacji istotnych dla regionu. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor biura związku Ferdynand Morski. Współpraca Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli odbywa się na zasadach określonych w umowie z dnia 22 października ub. roku. Związek współfinansuje koszty utrzymania biura. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest pierwszą instytucją regionalną współpracującą z biurem.