Rozpoczęto Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji „Gmina Fair Play”

Gminy Województwa Śląskiego będą ubiegać się o nagrodę Fair Play
Prezentacja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji dla gmin „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” była tematem dzisiejszej konferencji w sali Sejmu Śląskiego. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej. Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań samorządu lokalnego w tworzeniu warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. Uczestnictwo ma zachęcić gminy do wypracowania wysokich standardów obsługi biznesu oraz zachowania rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami. „Dobrze, że idee fair play, idee czystej, uczciwej gry sportowej zostają przeniesione na płaszczyznę gospodarczą” – powiedział podczas otwarcia spotkania Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Nagroda ma duże znaczenie dla promocji gospodarczej gmin. Najlepsze z nich otrzymają godło i certyfikat „Gmina Fair Play”, statuetkę Laureata Konkursu oraz wyróżnienia honorowe. Tegoroczna edycja konkursu poprzedzona była pilotażem w województwach kujawsko–pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, warmińsko–mazurskim i zachodniopomorskim. Wzięły w nim udział 44 gminy, 34 spełniło wymogi konkursu i otrzymało certyfikaty „Gmina Fair Play 2002”. Organizatorzy przewidują, iż w tegorocznej, ogólnopolskiej edycji weźmie udział około 100 gmin. Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach: gmin wiejskich i małych miast (do 30 000 mieszkańców), gmin miejskich (powyżej 30 000 mieszkańców) oraz gmin turystycznych. Zgłoszenia do dnia 30 marca 2003 składać można w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (Biuro w Gdyni, ul Morska 27 lok. 4, 81–326 Gdynia, tel: +48 (58) 661 92 50, 661 92 52, fax: +48 (58) 661 90 70, e–mail: fund@post.pl lub Biuro w Warszawie ul. Trębacka 4, 00–074 Warszawa, tel.: +48 (22) 630 98 01–04, fax.: +48(22) 826 25 96, e–mail: info@fairplay.pl). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku br. W konferencji uczestniczył m.in. Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej PAIZ Paweł Kolas oraz przedstawiciele gmin Województwa Śląskiego. Zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczono na stronie internetowej http://www.fairplay.pl