Wyłoniono gminy i powiaty do udziału w szkoleniach

300 urzędników pozna nowoczesne zasady rozwoju lokalnego
Regionalny Komitet Sterujący Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i SAPARD wyłonił 33 gminy i powiaty, których radni i urzędnicy wezmą udział w programie szkoleniowym „Budowanie Potencjału Instytucjonalnego Administracji Lokalnej i Regionalnej”. Około 300 uczestników z gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast województwa śląskiego weźmie udział w bezpłatnych szkoleniach. Dotyczą one rozwoju infrastruktury, wspierania sektora prywatnego, polityki na rynku pracy, edukacji oraz rozwoju instytucjonalnego samorządów. Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady zarządzania rozwojem strategicznym, realizacji projektów oraz organizacji usług publicznych. Celem szkolenia jest przygotowanie gmin do realizacji rozwoju lokalnego w oparciu o standardy Unii Europejskiej. Program jest realizowany z kredytu Banku Światowego.
Załączniki
Lista gmin i powiatów biorących udział w programie szkoleniowym 


tagi: