Konkurs na dofinansowanie w dziedzinie kultury rozstrzygnięty

Ponad 285 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie 66 projektów
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury realizowanych w I połowie 2003 roku. Na konkurs wpłynęło 209 wniosków. Dofinansowano 66 projektów na łączną kwotę 285 600 zł. z czego m.in. 165 tys. zł przeznaczono na upowszechnianie kultury, 43 tys. zł na przedsięwzięcia w dziedzinie muzyki, a 30 tys. zł na projekty wydawnicze. Dotacje otrzymały m.in. XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (20 000 zł), „Śląskie Śpiewanie” organizowane przez Związek Górnośląski (10 000 zł) oraz XXX Tyskie Spotkania Teatralne (7 000 zł). Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę kryteria sprecyzowane w „Zasadach konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury”, zasięg i znaczenie projektu, koszty programu, jego efektywność oraz dotychczasowe dokonania wnioskodawcy. Wsparto m.in. organizację wystaw i festiwali. W dziedzinie muzyki dofinansowano festiwale o dużej randze artystycznej, które jednocześnie cieszą się uznaniem i zainteresowaniem publiczności oraz projekty fonograficzne. W dziedzinie teatru dofinansowano przede wszystkim spotkania i przeglądy teatralne. Ponadto Zarząd postanowił, iż złożone wnioski dotyczące edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zostaną rozpatrzone w ramach konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży. W dwóch zeszłorocznych edycjach konkursu dofinansowano łącznie 167 projektów na kwotę 587,3 tys. zł.
Załączniki
Projekty dofinansowane w I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury w roku 2003
Projekty dotyczące edukacji regionalnej dofinansowane w I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury w roku 2003