Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego – 2003

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił czwartą edycję konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2003”
Ma on charakter otwarty i jest adresowany do samorządów lokalnych oraz architektów i inwestorów. Konkurs promuje najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, które zwiększają atrakcyjność ulic, centrów miejskich i terenów zielonych. Najlepsze prace zostaną uhonorowane Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym, wpływ na ocenę prac komisji konkursowej będą mieli internauci, którzy w maju będą mogli ocenić projekty umieszczone na stronach internetowych Województwa Śląskiego. W głosowaniu wzięło wtedy udział kilkuset użytkowników sieci. Do nagrody „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2003” można zgłaszać projekty zlokalizowane w Województwie Śląskim i zrealizowane do końca 2002 roku.
Linki do stron zewnętrznych
Warunki konkursu i karta zgłoszeniowa