Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie szukają porozumienia

Przewozy Regionalne oraz Koleje Śląskie chcą się porozumieć w sprawie przejmowania pracowników

W Urzędzie Marszałkowskim zakończyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne Zespołu ds. kolejowego transportu pasażerskiego dotyczące zasad przejmowania pracowników Przewozów Regionalnych przez Koleje Śląskie.

Podczas spotkania pracodawcy - przedstawiciele spółek kolejowych oraz związki zawodowe wyrazili gotowość do zawarcia umowy regulującej te kwestie.

Przypomnijmy, niedawno Przewozy Regionalne ogłosiły plany zwolnień grupowych obejmujących ok. 139 osób. Część z nich może znaleźć pracę w Kolejach Śląskich w miarę przejmowania nowych połączeń. Od czerwca br. nowa spółka przejmuje od Przewozów Regionalnych linię Katowice - Wisła. Według szacunków spółki w grę może wchodzić zatrudnienie ok. 20-30 pracowników - kierowników pociągów, konduktorów oraz obsługi. W planach jest także przejmowanie innych połączeń.

Podczas rozmów ustalono najważniejsze problemy, które powinny zostać uregulowane. Należą do nich m.in. kwestie pracownicze związane ze zwalnianiem i przyjmowaniem pracowników, formą umów o pracę, gwarancjami zachowania miejsca pracy u nowego pracodawcy oraz równości wynagrodzenia.

Zdaniem uczestników negocjacji umowa powinna obowiązywać w każdym przypadku rekrutacji pracowników przy przejmowaniu nowych połączeń, a nie ograniczać się tylko do linii Katowice - Wisła.

Przyszła umowa, która powstanie przy współudziale strony związkowej oraz Zarządu Województwa Śląskiego, zostanie podpisana przez pracodawców - Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne.