Rusza głosowanie internautów

Dziś rozpoczyna się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację w ramach konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012

Głosowanie potrwa do końca sierpnia. Realizacja, która otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu, zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane będą nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu - w październiku br., w trakcie tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (www.slaskie.pl/npp) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury, które przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w czterech kategoriach:

 • przestrzeń publiczna,
 • zrewitalizowana przestrzeń publiczna
 • obiekt użyteczności publicznej
 • zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego zgłoszono 44 realizacje. Do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43 stanowiące przedmiot konkursu i spełniające warunki formalne. Większość z nich dotyczy rekreacji i sportu.

Zakwalifikowane do konkursu zgłoszenia dotyczą 28 gmin. Z obszaru północnego zgłoszono 2 realizacje (w 2 gminach), z obszaru centralnego zgłoszono 26 realizacji (w 15 gminach), z obszaru zachodniego - 8 realizacji (w 5 gminach), natomiast z obszaru południowego zgłoszono 7 realizacji (w 6 gminach).

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

W zeszłorocznej edycji wystartowała rekordowa liczba 55 zgłoszeń. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia" oraz Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Logo konkursu Liczba zgłoszeń

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu