Zawodowcy pilnie poszukiwani

Wysoka jakość kształcenia zawodowego plus pakiet konkretnych umiejętności to recepta na sukces na trudnym rynku pracy

O szansach młodych ludzi na zatrudnienie i perspektywach szkolenia zawodowego rozmawiali uczestnicy konferencji „Zawodowcy potrzebni od zaraz. Szkolnictwo zawodowe a potrzeby rynku pracy”, która odbyła się w Katowicach. Konferencja była okazją do dyskusji dotyczącej roli i perspektyw szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania strategii dotyczącej szans i wyzwań edukacyjnych i dostosowania obecnie funkcjonującego systemu kształcenia do wyzwań współczesności. Uczestnicy konferencji zwracali m.in. uwagę na poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz współpracę w tym zakresie z przedsiębiorcami, poszukującymi na rynku zatrudnienia konkretnych umiejętności.

„Szkolnictwo zawodowe w naszym regionie jest niezwykle potrzebne i musimy zrobić wszystko, by szkoły były atrakcyjne dla młodzieży. Stąd ten projekt, którego ostatecznym beneficjentem jest blisko 14 tysięcy uczniów. Warto pamiętać, że korzenie edukacji są gorzkie, ale owoce słodkie, mam zatem nadzieję, że po realizacji tego programu będziemy mieć owoce w postaci zawodowych kadr, a absolwenci znajdą pracę tu, w regionie” – podkreślił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Konferencja odbyła się w ramach projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz 30 jednostkami samorządu terytorialnego. W projekt zaangażowanych jest 285 szkół z naszego regionu, a jego celem jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół i placówek kształcenia zawodowego w naszym województwie.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa projektu