Docenić przestrzeń

Rozstrzygnięto tegoroczną, XIII edycję konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego". Zwycięzców wyłoniono spośród 43 realizacji w 28 gminach

„Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek kształtowania przestrzeni, której wysoka jakość przekłada się nie tylko na wizerunek regionu, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Dzięki takim przedsięwzięciom w naszym województwie po prostu chce się mieszkać i mieszka się coraz lepiej" - podkreśliła Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach. Zgodnie z werdyktem jury, które obradowało pod przewodnictwem Pani Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego przyznano:

 • przestrzeń publiczna - nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł i wyróżnienie honorowe,
 • zrewitalizowana przestrzeń publiczna - nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł i wyróżnienie honorowe,
 • obiekt użyteczności publicznej - nie przyznano nagrody pieniężnej, przyznano 2 honorowe wyróżnienia,
 • zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej - 2 nagrody pieniężne w wysokości 2 x 15 000 zł i honorowe wyróżnienie.

Nagrodę Marszałka w kategorii przestrzeń publiczna zdobyła realizacja pod nazwą Rewitalizacja „Stawu Rzęsa" w Siemianowicach Śląskich. Najlepiej zrewitalizowaną przestrzenią publiczną okazała się Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Inwestorem realizacji, które uzyskały dwie równorzędne Nagrody Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności, jest w tym roku Politechnika Śląska w Gliwicach. Nagrody trafiają do projektantów Adaptacji stołówki akademickiej przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach na Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko" oraz Przebudowy Studenckiego Domu Kultury na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wyróżnienia Marszałka w kategoriach przestrzeń publiczna i zrewitalizowana przestrzeń publiczna otrzymały realizacje:

 • Wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany" w Tychach,
 • Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu centrum miasta Szczyrk.

Dwa równorzędne wyróżnienia Marszałka w kategorii obiekt użyteczności publicznej przyznano projektom:

 • Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu hali widowiskowo-sportowej łącznie z zapleczem /część stara i nowa/, uzbrojeniem, parkingiem i placami w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Budowa krytej pływalni „Neptun" w Gliwicach-Sośnicy.

Natomiast wyróżnienie Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej zdobyła Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Nagrody zwycięzcom i przedstawicielom władz samorządowych wręczyła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Swojego faworyta wskazali również internauci, którzy oddali ponad 6 tys. głosów, przyznając Nagrodę Internautów realizacji Wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany" w Tychach.

Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo istotna jest promocja realizacji architektoniczno-urbanistycznych, przeciwdziałanie degradacji i podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu