Forum sołtysów

W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się doroczne forum sołtysów Województwa Śląskiego
Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego i Śląską Izbę Rolniczą. Na wstępie przedstawiciele ponad 100 gmin (Województwo Śląskie liczy 167 gmin w tym 48 miejskich) wysłuchali wystąpień honorowych patronów forum – Marszałka Województwa oraz Wojewody Śląskiego. Obaj mówcy skoncentrowali się na efektach realizacji w województwie śląskim programu SAPARD dedykowanego rozwojowi rolnictwa oraz poprawie wiejskiej infrastruktury. Mówiono także o ochronie i powiększaniu obszarów leśnych z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych. Bezzwłoczny dostęp do unijnych środków strukturalnych wspierających rozwój wsi, rolnictwa, hodowli i przetwórstwa spożywczego będzie możliwy tylko w wypadku powodzenia zbliżającego się referendum unijnego. Wstąpienie Polski do UE stanowi wielką szansę także dla polskiej wsi. Rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty bezpośrednie oraz korzystać z innych mechanizmów wzmacniających kondycję ich gospodarstw. Mówcy zwrócili się do uczestników z apelem o przełamywanie w środowiskach wiejskich bariery nieufności wobec Unii. Na naszym członkostwie w UE skorzystamy wszyscy. Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski przywołał niedawne słowa Papieża Jana Pawła II: „Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski”. Warto i trzeba wziąć sobie do serca stwierdzenie wspierane najwyższym autorytetem moralnym współczesnego świata. Konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe i informacyjne. Przedstawiciele n/w instytucji udzielali informacji na temat możliwości nawiązywania współpracy oraz korzystania z pomocy i usług: - Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Białej, - Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, - Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, - Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach, - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu, - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie, - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne Oddział Regionalny w Katowicach, - Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Katowicach, Przed rozpoczęciem konferencji oraz w przerwie gościom przygrywała kapela ludowa „Grojcowianie” z Wieprza k. Żywca.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Forum otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski Uczestnicy Forum Sołtysów Przed rozpoczęciem konferencji oraz w przerwie gościom przygrywała kapela ludowa „Grojcowianie” z Wieprza k. Żywca Polski Sołtys Roku 2002 - Berdard Strzoda z Palowic, sołectwa w gminie Czerwionka - Leszczyny

Załączniki
Tekst wystąpienia Marszałka Michała Czarskiego