Nowy konkurs w ramach RPO

Trwa dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nabór prowadzony jest w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Wielkość środków unijnych przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 7 700 000 euro, co stanowi 31 807 930 zł. Uruchomienie nowego konkursu to efekt oszczędności, jakie pojawiły się po przeprowadzeniu wszystkich konkursów zaplanowanych w ramach Priorytetu I.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi. Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów obejmujących kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać do 31 lipca br. w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie RPO.

Dotychczas w wyniku naborów prowadzonych w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego dotację uzyskały m.in. takie inwestycje jak:

  • „Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- SPNT, zadanie 2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap 1"

    Budynek dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka Modrzejów" został zaadaptowany na potrzeby Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nowoczesny, 5-kondygnacyjny obiekt o powierzchni całkowitej 7 213,85 m2 został przystosowany dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. Gotowy obiekt został otwarty w maju 2012 roku i do tej pory do grona jego lokatorów dołączyły cztery firmy. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 na kwotę blisko 15 mln zł, przy koszcie całości przedsięwzięcia w wysokości ponad 21 mln zł.
  • „Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi - etap 1"

    Gospodarcza Brama Śląska w Czeladzi to jedne z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych w Aglomeracji, w rejonie Centrum M1. W wyniku projektu zakończonego w listopadzie 2012 roku przeprowadzono zagospodarowanie i uzbrojenie tych terenów z myślą o powstaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy. Łącznie na nowe firmy czeka ponad 24,5 ha wolnych terenów o uregulowanym stanie prawnym i w pełni wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę komunalną. Projekt został wpisany na listę indykatywną projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i uzyskał dofinansowanie w kwocie blisko 20 mln zł, przy całkowitej wartości projektu w wysokości ponad 25 mln zł.