Obszar ograniczonego użytkowania

Za niespełna tydzień rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach

Uwagi i opinie można zgłaszać od 8 lipca do 7 sierpnia 2013 pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
oraz na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl

Uczestnicy konsultacji mogą osobiście zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanego obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice" w Pyrzowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, pok. 310, III piętro (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Obszar ograniczonego użytkowania