Posiedzenie Konwentu Marszałków

Wokół polityki regionalnej i tematów związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi koncentruje się dyskusja uczestników posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP

Konwent odbywa się w Bydgoszczy i Fojutowie w Borach Tucholskich. Uczestniczy w nim marszałek Mirosław Sekuła.

Wśród uczestników znalazł się sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który uczestniczył w dyskusji poświęconej polityce regionalnej i różnym aspektom kształtowania ładu przestrzennego. Tematyka spotkania marszałków województw dotyczy między innymi regionalnych aspektów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, polskiej polityki architektonicznej, procesów rewitalizacyjnych i suburbanizacyjnych i ich korelacji, a także finansowania działań rewitalizacyjnych 2014-2020.

Wśród gości jest Cernin Martinez Yoldi z regionu Nawarra w Hiszpanii, który omówi wyzwania związane z ochroną krajobrazu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie organizatora