Młodzi – obywatele Europy

W dniach od 1 do 5 września br. Województwo Śląskie będzie gospodarzem szczytu młodzieży "Młodzi - obywatele Europy"
Około 40 młodych ludzi z Regionu Nord-Pais de Calais, Landu Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Województwa Śląskiego będzie dyskutować o roli młodzieży w rozwoju i budowie nowego oblicza poszerzonej Unii Europejskiej. Program szczytu przewiduje także wymianę opinii na temat roli młodzieży w społeczeństwach krajów przechodzących gospodarczą i społeczną transformację. Będzie także mowa o udziale młodzieży w życiu politycznym oraz działaniach na rzecz rozwijania współpracy międzyregionalnej. Spotkanie będzie także okazją do promocji regionu. Program pobytu gości z Francji i Niemiec przewiduje m.in. spotkanie z zespołem "Śląsk" w Koszęcinie, zwiedzanie Cieszyna, Jasnej Góry i zamku w Olsztynie k/Częstochowy. Młodzież zapozna się także z problemami rozwoju województwa śląskiego oraz jego urozmaiconą kulturą i historią. Goście zamieszkają w Złotym Potoku. Kulminacyjnym punktem programu szczytu będzie młodzieżowa debata z udziałem przedstawicieli władz partnerskich regionów, która odbędzie się 5 września w sali konferencyjnej Banku Śląskiego przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Poprzedzi ją spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego z uczestnikami spotkania w Sali Sejmu Śląskiego. Kolejne spotkanie młodych Europejczyków jest realizacja postanowień zawartych w Oświadczeniu o Współpracy Regionów Europejskich, podpisanym 24 sierpnia 2001 w Düsseldorfie. W 2001 gospodarzem spotkania była Północna Nadrenia-Westfalia a w 2002 Nord-Pais de Calais. W w/w Oświadczeniu Północna Nadrenia-Westfalia oraz region Nord-Pas de Calais zadeklarowały wsparcie w przygotowaniach województwa śląskiego do uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej. Oświadczenie zawiera także deklarację pomocy w rozwijaniu sieci transportowej i komunikacyjnej oraz kształceniu pracowników administracji województwa. W ramach trójstronnej współpracy przewidziano także zwiększenie wymiany kulturalnej oraz rozwój kontaktów młodzieży. Obecnie, szczegółowy program wrześniowego spotkania jest konsultowany z zagranicznymi partnerami.
Załączniki