Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2003/2004

Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Wojewódzka inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kochcicach (powiat lubliniecki). W uroczystości uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski oraz Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad. Przemawiając do uczniów i pedagogów marszałek Czarski podkreślił szczególne znaczenie oświaty na polu krzewienia zasad etyki, demokracji, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego intelektualnego i fizycznego rozwoju. Marszałek nawiązał także do konieczności dostosowania systemu szkolnego do standardów unijnych na 8 miesięcy przed oficjalnym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wiedza oparta na rzetelnym wykształceniu oraz umiejętne jej wykorzystywanie powinny stać się celem każdego młodego człowieka, który aspiruje do statusu pełnoprawnego Europejczyka. Po południu marszałek Michał Czarski uczestniczył w inauguracji roku szkolnego oraz uroczystym otwarciu nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach (powiat pszczyński). Właśnie dziś zakończył się w Pawłowicach trzeci etap budowy kompleksu szkolno-sportowego, z którego korzystać będą uczniowie okolicznych szkół oraz wszyscy mieszkańcy tej ponad 30-tysięcznej gminy. W pierwszym etapie powstał budynek szkoły a w roku ubiegłym uruchomiono nowoczesny, kryty basen. Gratulując gospodarzom wytrwałości i skuteczności w pozyskiwaniu środków na tę pożyteczną inwestycję (8 mln zł) marszałek Czarski podkreślił, iż rozmach, uniwersalny charakter oraz wyposażenie i poziom techniczny obiektu predestynuje halę do organizowania wydarzeń sportowych rangi międzynarodowej. Mogą się tu odbywać zawody w niemal wszystkich dyscyplinach halowych z siatkówką i koszykówką na czele. Już dziś odbędzie się w hali pokazowy mecz siatkówki z udziałem drużyny Galaxia Częstochowa. Rozwój oświaty stanowi jeden z priorytetów rozwoju regionu. Samorząd Województwa Śląskiego jest organem założycielskim dla 41 ponadlokalnych placówek oświatowych, wśród których znajdują się szkoły przyszpitalne i sanatoryjne dla dzieci przewlekle chorych. Ponadto Województwo Śląskie nadzoruje placówki i zakłady doskonalenia nauczycieli, nauczycielskie kolegia językowe, biblioteki pedagogiczne oraz szkoły socjalne i medyczne.