Szczyt Młodzieży Regionów Trójkąta Weimarskiego

Spotkanie Zarządu Województwa Śląskiego z uczestnikami Szczytu oraz debata młodzieży z szefami regionów Północnej Nadrenii-Westfalii, Nord-Pas de Calais oraz Województwa Śląskiego zakończyły oficjalną część wizyty gości z krajów Trójkąta Weimarskiego.
Podejmując młodych gości z Francji i Niemiec w Sali Sejmu Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski wyraził nadzieję, że dni spędzone przez nich w naszym regionie zaowocują rozwojem współpracy, która z udziałem Polski, już od 1 maja 2004 odbywać się będzie w ramach Unii Europejskiej. Po zapoznaniu się z historią Sali Sejmu Śląskiego oraz wysłuchaniu informacji o działalności Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego uczestnicy Szczytu udali się do siedziby katowickiego oddziału Banku Śląskiego przy ulicy Sokolskiej, gdzie odbyła się debata młodzieży z szefami delegacji trzech partnerskich regionów. Pani Colette Huvenne – Radna Regionu Nord-Pas de Calais chwaliła efekty dotychczasowej współpracy, w ramach której nie brakuje rzeczywistych, konstruktywnych działań i wspólnych dokonań. „Ten Szczyt to konkretne wydarzenia, a nie tylko słowa” – podkreśliła pani Huvenne. W podobnym tonie wypowiadał się Szef Kancelarii Premiera Północnej Nadrenii –Westfalii, Wolfram Kuschke. Nawiązując do czerwcowego referendum unijnego w Polsce, jeszcze raz pogratulował naszemu krajowi trafnej decyzji. „Chcąc budować silny i stabilny fundament przyszłej Europy musimy być partnerami wzajemnie sobie potrzebnymi i pomagającymi w przezwyciężaniu nieufności i negatywnych stereotypów. Takie spotkania jak śląski Szczyt znakomicie sprzyjają temu celowi” – powiedział W. Kuschke. Piotr Womela, Dyrektor Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży podkreślił konieczność przełamywania niechęci oraz walki z kompleksami i uprzedzeniami, które nawarstwiły się w świadomości naszych narodów wskutek tragicznych wypadków historycznych sprzed ponad 50 lat. Największy udział w dzisiejszej debacie mieli młodzi goście z Niemiec i Francji. Poszczególne zespoły robocze zdawały relacje z dyskusji inspirowanych przewodnimi tematami 4-dniowego Szczytu. Wśród głosów chwalących inicjatywę przeprowadzenia imprezy oraz popierających rozwój kontaktów pomiędzy młodzieżą z krajów Trójkąta Weimarskiego nie zabrakowało również opinii krytycznych. Młodzi narzekali na słabą promocję oraz zbyt małą wymianę informacji pomiędzy regionami. Z ich ust padało wiele propozycji usprawnienia dotychczasowej współpracy. Proponowano m.in. utworzenie centrów informacyjnych w trzech partnerskich regionach, rozpisanie konkursu na plakat motywujący do świadomego uczestnictwa z życiu Unii Europejskiej, a także ustanowienie młodzieżowej międzyregionalnej karty rabatowej, ułatwiającej podróżowanie pomiędzy regionami i dającej zniżki za wstęp do muzeów, teatrów i innych placówek kulturalnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Debata z udziałem szefów regionów.  Pierwszy z prawej Szef Kancelarii Premiera Północnej Nadrenii –Westfalii Wolfram Kuschke.  Uczestnicy szczytu młodzieży zwiedzali Województwo Śląskie

Załączniki
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania