Wspólne Oświadczenie o współpracy oraz rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Północną Nadrenią-Westfalią

1 września 2000 w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Premier Rządu Kraju Północnej Nadrenii-Westfalii Wolfgang Clement, podpisali wspólne oświadczenie o współpracy
W piątek, 1 września 2000 o godz. 11:00 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Premier Rządu Kraju Północnej Nadrenii-Westfalii Wolfgang Clement, w obecności Premiera RP Jerzego Buzka, podpisali porozumienie o współpracy oraz rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Północną Nadrenią-Westfalią. Dokument zakłada rozwój dotychczasowej współpracy na poszczególnych szczeblach samorządu lokalnego, pomiędzy instytucjami gospodarczymi, naukowymi, ekologicznymi, społecznymi i innymi organizacjami działającymi w obydwu regionach. Zarząd Województwa Śląskiego i Rząd Kraju Północnej Nadrenii-Westfalii starają się o ściślejszą współpracę oraz rozwój przyjaznych stosunków poprzez wymianę młodzieży oraz rozszerzanie partnerstwa szkół i uczelni, wymianę kulturalną i językową, wspieranie współpracy gospodarczej. Regiony będą współdziałały w zakresie rozwoju regionalnego, restrukturyzacji terenów po przemysłowych, rynku pracy oraz zagadnień ekologicznych, zdrowotnych, technologicznych i polityki europejskiej. Północna Nadrenia-Westfalia będzie wspierać Województwo Śląskie w zakresie technologii dotyczących ochrony środowiska i infrastruktury komunikacji i transportu. Współpraca posłuży również przygotowaniu Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej.
Załączniki
Wspólne Oświadczenie o współpracy oraz rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec)