Sprawdź, jak zmieniało się śląskie przez dziesięciolecia

Zastanawiasz się, jak wyglądała Twoja okolica 50 lat temu, co było w miejscu Spodka lub osiedla „Gwiazdy” w Katowicach?

Dzięki danym otrzymanym z Archiwum Państwowego w Katowicach i Otwartemu Regionalnemu Systemowi Informacji Przestrzennej (ORSIP) można prześledzić zmiany w zagospodarowaniu terenów w ciągu ostatniego półwiecza na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego.

ORSIP posiada funkcję „Pasek czasu - Mapy topograficzne”, która pozwala na płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach. Już można zobaczyć pierwsze wyniki prac. Niebawem w internecie zostaną opublikowane kolejne archiwalne mapy oraz zmiany granic województwa śląskiego od 1939 r.

Mapy historyczne to nie wszystko, co mogą znaleźć na stronie ORSIP zainteresowani rozwojem województwa. Stopniowo są tam umieszczane mapy pozyskane z różnych instytucji dotyczące m.in. przyrody, gospodarki przestrzennej oraz inwestycji.

Projekt „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ma on na celu m.in. ułatwienie dostępu do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych. Beneficjentem jest Województwo Śląskie, a instytucją realizującą projekt było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Wartość inwestycji to ok. 4,4 mln zł. Na jego dofinansowanie pozyskano ok. 3,7 mln zł.

Linki do stron zewnętrznych
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP)