Konsultujemy plan

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej regionu.

27 października 2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”. Od 9 listopada do 11 grudnia br. projekt Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą poddane konsultacjom społecznym.

Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej www.slaskie.pl/planzagospodarowania/ . Można się z nim zapoznać także w Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiego 23, pokój 3.18 - w godzinach pracy urzędu).

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu „Planu 2020+” i Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać w wersji elektronicznej (plik edytowalny) na adres: plan@slaskie.pl

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres:

Referat Planowania Przestrzennego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

bądź ustnie do protokołu w pokoju 3.18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23).

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.