Obradowała Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna

Uzupełnienie składu i przygotowania do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna to główne tematy spotkania

W czasie posiedzenia członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik wręczył nominacje nowym członkom komisji: Agnieszce Kaczmarskiej – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice oraz Katarzynie Ujmie–Wąsowicz – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Katowice. Obydwie Panie zostały powołane w skład WKUA po jesiennych wyborach do SARP i TUP.

Podczas obrad przedstawiono informacje o bieżących pracach Biura ds. Planowania Przestrzennego.

Komisja omówiła także przygotowania do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

 


Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa. W składzie Komisji znajdują się przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa. Komisja w Województwie Śląskim istnieje od 2000 roku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.