Ponad 40 milionów na projekt geodezyjny

Zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

Projekt przygotowany w partnerstwie siedmiu samorządów (powiat bielski – lider oraz miasta Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice i powiaty cieszyński, żywiecki oraz Województwo Śląskie) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi 40,4 mln zł, a dofinansowanie unijne to 34,1 mln zł.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

W wyniku realizacji projektu każdy z partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zadeklarowanym zakresem prac będzie posiadał m.in. bazy danych obiektów topograficznych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej. Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu informatycznego niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników.

Projekt ten wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarii prawnych, jednostek oświatowych oraz organów administracji i sądów.

Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu. Realizacja projektu ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.