Nowe otwarcie Parku Śląskiego

Wykorzystać potencjał i zaprojektować przyszłość Parku Śląskiego. Taki cel przyświeca pracom powołanego przez marszałka Konwentu ds. Parku Śląskiego

„Gdy ten park powstawał, ktoś miał odwagę, wizję, by stworzyć tu niepowtarzalne miejsce, które do dziś imponuje rozmachem, a w tamtych czasach było czymś innowacyjnym i nowoczesnym. Ten park będzie żył, jeżeli będą tu ludzie, dlatego potrzebni są architekci, urbaniści, sportowcy, żeby myśleć o takich niepowtarzalnych funkcjach, które sprawią, że będziemy chcieli tu spędzać czas. Chciałbym, by było to miejsce zielone, tętniące życiem, by każdego dnia działy się tu nieprawdopodobne rzeczy” – uzasadniał ideę powołania konwentu marszałek Wojciech Saługa.

Konwent jest ciałem apolitycznym i ma służyć radą i doświadczeniem przy kształtowaniu i budowaniu wizji rozwoju Parku Śląskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych, a jednocześnie unikalnych przestrzeni w Europie.

Jak podkreślają jego członkowie, Park Śląski to obiekt dysponujący ogromnym, ale wciąż niewykorzystanym potencjałem.

„Teren parku to coś więcej niż tylko miejsce wypoczynku. To szansa na stworzenie przestrzeni edukacyjnej, kulturalnej i technologicznej. Miejsce, w którym pozytywne emocje, pomysły, idee są przekładane na konkretne działania. Przykładem jest pomysł przekształcenia Parku Rzeźby w Światowy Park Rzeźby, miejsce, w którym kraje europejskie mogą przedstawiać prace swoich artystów, ale także komunikować najistotniejsze wydarzenia kulturalne na mapie Europy” – przekonują zgodnie czlonkowie konwentu.

Najpilniejszym wyzwaniem wydaje się opracowanie strategii dla modernizowanego Stadionu Śląskiego, który ma ponownie stać się areną wielkich sportowych i muzycznych wydarzeń jesienią przyszłego roku. Plany związane z wykorzystaniem możliwości obiektu wyraziły już Polski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Biathlonu. Prowadzone są ponadto rozmowy z Akademią Wychowania Fizycznego, by młodzi sportowcy mogli się kształcić na tym nowoczesnym obiekcie.

„Myślimy o całości parku, ale konieczne jest stworzenie agendy działań i znalezienie dobrej formuły także na to miejsce. Każdy z nas ma miłe wspomnienia związane ze Stadionem Śląskim i przyszedł czas, by przywrócić pozytywne emocje związane z tym obiektem” – podkreślał jeden z członków konwentu Kamil Durczok.

W trakcie otwartego dla mediów spotkania uczestnicy konwentu mówili również o potrzebie traktowania parku jako spójnej całości i sprawienia, by to kultowe miejsce w skali regionu stało się rozpoznawalne w całej Europie. Właśnie dlatego niezbędna jest kompleksowa wizja rozwoju parku w perspektywie najbliższych 20-30 lat.

„Powinniśmy spojrzeć na park w dłuższej perspektywie, zastanowić się nad sposobem jego zarządzania i funkcjonowania. Śląski Ogród Zoologiczny, Stadion Śląski czy Planetarium Śląskie muszą wspólnie tworzyć coś niezwykłego, ale także nowe obiekty, które tu powstaną, powinny w tę wspólną wizję parku się wpisywać” – stwierdził Jerzy Buzek.

W skład konwentu wchodzi kilkanaście osób, wśród nich: Jerzy Buzek, Jerzy Dudek, Kamil Durczok, Irena Szewińska, Tomasz Konior, Artur Rojek, Tomasz Ziółkowski, Jarosław Makowski, Jan Kubec, Paweł Jaworski i Bohus Hlavaty. Konwent jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami, którym na sercu leży dobro parku i w najbliższym czasie spotka się m.in. z rektorami śląskich uczelni, prezydentami i burmistrzami miast oraz przedsiębiorcami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy