Nasza strategia: silne i nowoczesne Województwo Śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego zakończył prace nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego
Opracowany dokument został przekazany w wersji roboczej do Sejmiku Województwa Śląskiego. Jego ostateczny kształt po dyskusji Radnych będzie uchwalony podczas sesji Sejmiku. Dokument określa priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań województwa oraz przedsięwzięcia do 2015 roku. Misją strategii jest "silne i nowoczesne Województwo Śląskie". W ramach Strategii wyznaczono dwa cele generalne rozwoju województwa. Należą do nich: wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej tworzenie nowych trwałych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Dla osiągnięcia celów generalnych strategia koncentruje działania na czterech priorytetach rozwoju województwa, do których należą: wzrost innowacyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw przebudowa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych polepszenie jakości życia Osiągnięcie celów generalnych ma przyczynić się do uruchomienia mechanizmów rozwojowych regionu opartych na budowie społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju nowych technologii i innowacyjności. Kolejnym działaniem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych nad Strategią oraz opracowanie programu wyznaczającego szczegółowe przedsięwzięcia oraz sposób ich finansowania. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego