Budujemy "skrzynki marzeń"

Uczniowie ponad trzydziestu szkół podstawowych z województwa śląskiego rozpoczynają budowę autorskich skrzynek marzeń, do których mieszkańcy będą mogli wrzucać swoje „listy-marzenia” związane z regionem

Akcja ta jest jednym z działań edukacyjno-promocyjnych przeprowadzanych w ramach partycypacji społecznej w regionie.

Przedstawiciel każdej szkoły do 14 listopada 2016 r. ma za zadanie wysłać na adres skrzynkimarzen@slaskie.pl zdjęcia przedstawiające autorską skrzynkę oraz listę marzeń jej konstruktorów.

Jury – biorąc pod uwagę kreatywność koncepcji, jakość i nowatorstwo wykonania, użyteczność oraz finalne wrażenie artystyczne – wybierze cztery najbardziej pomysłowe dzieła.

Uroczysty finał odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46).

Zwycięzcy otrzymają w nagrodę jednodniową wycieczkę po atrakcjach turystycznych regionu. Skrzynki zostaną również wystawione w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie).

Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas III-VI ze szkół podstawowych z województwa śląskiego. Konkurs ma na celu rozbudzanie zainteresowania tematyką związaną z partycypacją społeczną, współpracą oraz dialogiem.

Listę szkół biorących udział w akcji zamieszczono na stronie turozmawiamy.slaskie.pl