W Śląskiem #siężyje najlepiej

W ramach raportu #siężyje ponad 140 tys. respondentów z całego kraju odpowiadało na pytanie: czy jesteś zadowolony z tego, jak ci się dojeżdża do pracy, szkoły czy na zakupy? Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Miasta z naszego województwa zostawiają w tyle resztę Polski

Ankietowanych poproszono o ustosunkowanie się do stwier¬dzenia: „Z mojego miejsca zamieszkania łatwo dostać się do pracy i szkoły” i poproszono ich, aby ocenili tę wypowiedź w skali od 1-7, gdzie 1 oznaczało „zupełnie się nie zgadzam”, a 7 „w pełni się zgadzam”.

Miasta województwa śląskiego zdominowały kategorię dla dużych – od 50 do 300 tys. mieszkańców. Listę otwierają z wynikiem 6,09 pkt. Tychy. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Gdyni (6,08) oraz Chorzowa (6,0). W pierwszej dziesiątce ulokowały się jeszcze Piekary Śląskie (4. miejsce – 5,96), Ruda Śląska (6. miejsce – 5,95) oraz Żory (9. miejsce - 5,88).

„To wyróżnienie bardzo cieszy, ale w mojej ocenie w dziedzinie transportu i komunikacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Nie spoczywamy na laurach. Chcemy dalej modernizować drogi wojewódzkie i linie kolejowe, kupować nowe pociągi i autobusy. To wszystko zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej, których beneficjentem może być zarówno samorząd województwa, jak i poszczególne samorządy gminne. Jestem przekonany, że po wypełnieniu tych zadań jakość życia w województwie śląskim ulegnie jeszcze większej poprawie” – stwierdził Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego, odbierając od organizatorów rankingu dyplom za najlepiej skomunikowany region w Polsce.

Z kolei wśród największych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) zdecydowanym liderem okazały się Katowice z wynikiem 5,96. „Przez ostatnie 20 lat zainwestowano tutaj w drogi kilka miliardów złotych z budżetu miejskiego, wojewódzkiego i krajowego. Na Śląsku sieć kolejowa ma najgęściej rozlokowane stacje w całej Polsce. Wykorzystanie kolei, jako dodatkowego środka lokomocji poza autobusem i tramwajem, to rozwiązanie mogące zastąpić metro” – mówił Paweł Wyszomirski z katowickiej fundacji Napraw Sobie Miasto.

Do 2020 roku Katowice planują budowę sześciu dużych centrów przesiadkowych za blisko 170 mln zł. Mieszkańcy zyskają dzięki temu połączenie komunikacji autobusowej z tramwajową przez wspólne perony i wygodne przesiadki „drzwi w drzwi”. Dodatkowo bilet parkingowy ma uprawniać do jazdy autobusem lub tramwajem.

Stolica województwa śląskiego wyprzedziła Warszawę (5,88), Szczecin (5,86), Poznań (5,81), Gdańsk (5,81), Bydgoszcz (5,77), Kraków (5,74), Łódź (5,73), Lublin (5,71) i Wrocław (5,64).

Organizatorem raportu #siężyje jest serwis otodom. Partnerem merytorycznym jest Agencja Badawcza PBS.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki

Filmy