Region w czasach transformacji

Pomysł stworzenia platformy wspierającej przemiany na terenach poprzemysłowych przedstawił Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej w w czasie debaty drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

W sesji „Transformacja regionów górniczych i przemysłowych w Unii Europejskiej” wziął udział eurodeputowany, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. W debacie uczestniczyli także radni sejmików wojewódzkich małopolskiego i śląskiego, które mają na swoim obszarze tereny pogórnicze.

„W Europie otwiera się szansa na specjalną platformę organizowania i finansowania transformacji regionów węglowych, z dużą ilością przemysłu ciężkiego, które może mieć kłopoty z zapisami pakietu klimatycznego. Potrzebna jest taka platforma i specjalne finansowanie dla takich regionów, byśmy mogli wspólnie realizować programy unijne" – mówił profesor Buzek - "Jesteśmy świadkami największej w historii transformacji regionów. Jednak trzeba to zrobić zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, z troską o środowisko naturalne oraz żeby reindustrializacja nie przekształciła się w deindustrializację" – dodał profesor.

„Otwierając wczoraj Kongres mówiłem, że pierwszy raz od lat tematy, które zdominowały debatę w regionie, nie dotyczą górnictwa i węgla, jest natomiast walka o czyste powietrze i powstająca metropolia. Nie znaczy to, że nie należy o tych sprawach rozmawiać, tym bardziej, że walka o czyste powietrze absolutnie wiąże się z węglem. Jako region domagamy się, aby być specjalnie traktowani, bo na takie traktowanie zasługujemy. Cieszy nas, że takie sygnały dotarły także do Brukseli. Regionów, z podobnymi do województwa śląskiego problemami jest więcej, dziękuje zatem panu komisarzowi, że taka inicjatywa jest podejmowana” – powiedział marszałek Saługa.

Maroš Šefčovič przyznał, że zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę ma nadal branża górnicza dla Śląska. Jego zdaniem należy jednak pracować nad nowymi ścieżkami rozwoju, szczególnie nad rozwojem czystych technologii węglowych.

„Macie w regionie duże doświadczenie, wykształconych ludzi, macie jednostki badawcze – dziś zamierzamy odwiedzić jedną z nich w Zabrzu. Rozwój tych technologii będzie miał kolosalne znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy i świata" – powiedział przewodniczący Šefčovič. Odniósł się także do pomysłu platformy wspierającej przemiany na ternach poprzemysłowych - jego zdaniem potrzebna jest działanie w trzech obszarach: rozwoju technologii, finansowania m.in. ze środków unijnych i odpowiednich regulacji prawnych.

Profesor Jerzy Buzek podzielił się również pomysłem, by w przyszłym finansowaniu europejskim stworzyć specjalną linię budżetową dla Europejskich Przemysłowych Regionów w Transformacji.

„Mogę się pod tym pomysłem podpisać już w tej chwili" – wtórował marszałek Saługa – "Chciałbym jednak zaznaczyć, by do współpracy przy tworzeniu tego funduszu i zasad jego działania zaprosić przedstawicieli zainteresowanych regionów”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.