O kadry należy konkurować

Rynek pracownika w Polsce i w Europie – to temat debaty w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zdaniem członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim jest dobra. Stopa bezrobocia na poziomie 6,5 proc. na koniec marca 2017 plasuje nasze województwo na drugim miejscu w Polsce. Lepsza jest tylko Wielkopolska. Patrząc na statystyki, wyraźnie widać, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stale maleje już od 2013 roku i zbliżyła się do poziomu, który może już tak dynamicznie nie spadać.

„Oczywiście ta malejąca tendencja rzutuje na to, jak wygląda rynek pracy w województwie śląskim. Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a dodatkowo muszą zadbać o to, by odpowiednio zmotywować tych, których już mają w swoich zespołach. Dlatego też można zaobserwować stopniowy wzrost wynagrodzeń, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest to, co dzieje się w dyskontach. Mimo dobrej sytuacji, nie można stwierdzać, że mamy już do czynienia z rynkiem pracownika. W dalszym ciągu bowiem zmagamy się z częściowym niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku” – tłumaczył Kazimierz Karolczak.

Zdaniem Piotra Wojaczka, prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach konieczna jest dywersyfikacja rynku pracy. Część klientów Strefy wyraża zainteresowanie realizacją swoich projektów w miastach o dużym potencjale rozwoju jak Gliwice. Jest tam większa dostępność kadr, chociaż trzeba o nie silnie konkurować. Podkreślił też, że mniejsze ośrodki nie są na straconej pozycji. Muszą być przygotowane na inwestycje.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.