GISDay w Guido

Fedruj wiedzę o GIS w podziemiach Guido - to temat konferencji, która odbyła się w Kopalni Guido w Zabrzu w ramach obchodów światowego dnia systemów informacji przestrzennej (GIS)

W konferencji wzięło udział 230 osób, a wśród uczestników byli pracownicy spółek branżowych, urzędów administracji publicznej, doktoranci, studenci i uczniowie szkół średnich. Konferencja została zorganizowana w podziemiach Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido na poziomie 320m.

W otwarciu konferencji uczestniczył wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W trakcie spotkania omówiono tematy zarówno z dziedziny GIS, jak i dziedzin pośrednio z nią związanych. Dariusz Gotlib, profesor Politechniki Warszawskiej, przedstawił kierunki rozwoju GIS w Polsce, a Violetta Sokoła–Szewioła, profesor Politechniki Śląskiej, omówiła zastosowanie GIS do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego na obiekty budowlane.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość zwiedzenia zabytkowej kopalni Guido.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.