O przyszłości regionu ze starostami i prezydentami

20 kwietnia 2000 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie dr Jana Olbrychta Marszałka Województwa Śląskiego ze starostami i prezydentami miast na prawach powiatu z terenu Województwa Śląskiego
Marszałek poinformował zebranych o stanie prac nad strategią rozwoju regionu. Podczas spotkania podjęto stanowiska w sprawie podziału Województwa Śląskiego na obszary polityki regionalnej oraz jednostki statystyczne Unii Europejskiej, tzw. NUTS-3. Starostowie i prezydenci poparli propozycje Zarządu Województwa, w której wyróżniono 4 obszary: Północny (Częstochowa z otoczeniem), Środkowy (Aglomeracja Górnośląska z otoczeniem), Zachodni (Rybnik z otoczeniem) i Południowy (Bielsko-Biała z otoczeniem). Równocześnie zebrani negatywnie wypowiedzieli się nt. propozycji GUS w sprawie podziału województwa na jednostki subregionalne. Marszałek poinformował również zebranych o wystąpieniu Zarządu Województwa Śląskiego do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie Województwu Śląskiemu udziałów w agencjach rozwoju regionalnego działających na terenie województwa. Wybrano również przedstawicieli do regionalnego komitetu sterującego dla restrukturyzacji służby zdrowia. Zgodnie z propozycją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wybrano do niego 3 przedstawicieli powiatów grodzkich (Anna Kolny - wiceprezydent Tychów, Marek Piekarski - wiceprezydent Częstochowy, Jan Wieja - Urząd Miasta Sosnowiec), 2 przedstawicieli powiatów ziemskich (Krzysztof Witkowski - wicestarosta zawierciański, Józef Tetla - wicestarosta pszczyński) oraz 1 przedstawiciela gmin (Anna Wójcik - Urząd Miasta Lędziny). Marszałek zapowiedział również, ze zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki zwoła w najbliższym czasie zgromadzenie śląskich powiatów. Celem spotkania będzie wyłonienie przedstawicieli powiatów do regionalnych komitetów sterujących dla funduszy pomocowych UE PHARE i SAPARD.