Spotkanie w MSZ z marszałkami województw i wojewodami

19 kwietnia 2000 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się doroczne spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych prof. Bronisława Geremka z marszałkami województw i wojewodami. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht
Minister Geremek przedstawił założenia polityki międzynarodowej w roku 2000 w kontekście udziału Polski w NATO oraz starań o członkostwo w Unii Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych zaprezentował również działalność rządu w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Podkreślił przy tym wyjątkowy charakter współpracy z Ukrainą, Białorusią i Rosją. "Polsce zależy na dobrych stosunkach z Rosją. Po wyborach prezydenckich w Rosji istnieje szansa na ich utrzymanie". Zdaniem ministra jednym z głównych kierunków współpracy z Rosją powinna być gospodarka. W trakcie dyskusji Marszałek Olbrycht powiedział, iż "Samorządy województw oczekują jednolitej linii politycznej w kwestiach trudnych w stosunkach międzynarodowych." Chodzi np. o ostatnie głosowania w Radzie Europy w sprawie wykluczenia Rosji. Podczas spotkania Minister Geremek zaproponował promocję polskiej gospodarki jako jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, która po zmianach struktury administracyjnej kraju realizowana jest zarówno przez rząd jak i przez samorządy. Minister podsumował rok współpracy województw z MSZ w realizacji polskiej polityki zagranicznej. Pozytywnie ocenił również kierunki współpracy określone w ubiegłym roku przez Sejmiki Województw, a w szczególności współpracę z państwami Europy Południowej i Wschodniej w perspektywie roli Polski jako pomostu z Unią Europejską. W roku 1999 województwa zawarły 32 porozumienia międzynarodowe, m.in.: z regionami Włoch, Francji i Niemiec. Minister zachęcał, aby w umowach zawierać zapisy o współpracy w ramach integracji Polski z UE, szczególnie w zakresie edukacji i lobbingu na rzecz przyjęcia Polski do Unii. W tej chwili Polska uczestniczy w 14 euroregionach. Prof. Geremek zaapelował o to, by regiony wzięły na siebie ciężar transformacji demokratycznej w tej części Europy, która jest możliwa dzięki rewolucji Solidarności.