Oświadczenie w sprawie wniosku radnych klubu SLD

Oświadczenie w sprawie wniosku radnych klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie odwołania pana Grzegorza Szpyrki z funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego z zaskoczeniem przyjął informację o złożeniu przez radnych SLD wniosku dotyczącego odwołania pana Grzegorza Szpyrki z funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego, osoby odpowiedzialnej w Zarządzie Województwa za problematykę służby zdrowia; wniosku złożonego w sytuacji toczącego się w tej branży konfliktu. Postawione we wniosku zarzuty nie znajdują potwierdzenia w faktach i związku z tym nie jest prawdą, że Zarząd Województwa zaniechał działań związanych z restrukturyzacją służby zdrowia w województwie. Zmiany te są przeprowadzane na bieżąco i choć ich skutki są bolesne i trudne do zaakceptowania przez pracowników służby zdrowia, doprowadzić mają one do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym także do poprawy sytuacji płacowej. Aktywność pana Grzegorza Szpyrki związana z rozwiązywaniem konfliktów w szpitalach jest znana, dlatego wniosek o jego odwołanie w okresie wzmożonych napięć społecznych, odczytujemy jako próbę destabilizacji śląskiej służby zdrowia. (-) dr Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskiego