„Akademia Śląska 2020+ Nauka wobec wyzwań regionu”

 mat. organizatora mat. organizatora
24 maja 2019 kongres w Sali Sejmu Śląskiego - streaming

Kongres jest już trzecią debatą regionalną, której celem jest dyskusja o wizji i kierunkach rozwoju województwa śląskiego w perspektywie roku 2030.

Pierwsza debata „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju” była ukierunkowana na oczekiwania i zamierzenia środowisk biznesu oraz potrzeby społeczne w kontekście zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych (8.04. 2019 r.).

Druga debata „Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje. Nowe otwarcie”, zorganizowana została wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i ogniskowała się na tematyce gospodarczej w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych (11.04. 2019 r.).

Obecny kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu” skupia się na identyfikacji kluczowych wyzwań sfery badawczo-rozwojowej w perspektywie 2020+ w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Celem wydarzenia jest wskazanie kluczowych wyzwań w perspektywie 2020+ biorąc pod uwagę rolę i działalność jednostek naukowych w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki i dobrostanu mieszkańców regionu. W panelach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk naukowych, a także biznesu.

Kongres został podzielony na dwa panele tematyczne: Medycyna oraz Zielona Gospodarka, związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Obok panelu dyskusyjnego będą zaprezentowane dobre praktyki.

Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone podczas powyższych debat zostaną wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad projektami dokumentów strategicznych regionu, w tym Strategii Rozwoju Województwa oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Więcej informacji

Filmy