Bliżej gwiazd w Planetarium Śląskim

 W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt

W uroczystości uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski oraz dyrektor Planetarium Śląskiego Stefan Janta i wicedyrektor Damian Jabłeka. Podczas spotkania zaprezentowano nowe instrumenty badawcze: teleskop optyczny wyposażony w zwierciadło o średnicy 70 cm oraz radioteleskop.

„Modernizacja Planetarium Śląskiego to jedna z najważniejszych inwestycji obecnej kadencji samorządu. Obiekt jest dziś jednym z najnowocześniejszych parków nauki i przyciąga tysiące odwiedzających, inspiruje i uczy, prezentując kosmos niemal na wyciągnięcie ręki. Chcemy, żeby to miejsce wciąż się rozwijało, a do tego niezbędny jest nowoczesny sprzęt, stąd kolejna inwestycja o wartości 3,5 mln zł i uruchomienie obserwatoriów z nowym teleskopem i radioteleskopem. Najlepszą formą nauki jest doświadczanie, dlatego zapraszam wszystkich do odwiedzin tego wyjątkowego miejsca” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Śląskiego. Marszałek Jakub Chełstowski podkreślał, że to symboliczne zamknięcie procesu modernizacji Planetarium Śląskiego.

„Teraz rzeczywiście możemy powiedzieć, że modernizacja została dokończona. Dzięki tej inwestycji obserwatorium zostało wprowadzone w dwudziesty pierwszy wiek. Zyskaliśmy dwa nowe narzędzia dla edukacji, ale również badań naukowych, które chcemy w Planetarium Śląskim rozwijać” – tłumaczył dyrektor Planetarium Śląskiego, Stefan Janta.

Obserwatorium Optyczne zyskało nowy teleskop PlaneWave CDK700 ze zwierciadłem o średnicy 70 cm (jeden z największych w Polsce) i ogniskowej 4,54 m. Przy pomocy teleskopu będą prowadzone badania naukowe, ale teleskop będzie dostępny także dla odwiedzających. To urządzenie światowej klasy, które wyróżnia jakość optyki: bardzo duże użyteczne pole widzenia, niezwykła precyzja odnajdywania obiektów, doskonałe utrzymanie krzywizny zwierciadeł przy zmianach temperatur.  Ta niezwykła konstrukcja pozwala bez utraty precyzji i jakości kalibracji zmienić tryb z obserwacji wizualnych - miłośniczych, na obserwacje naukowe. Teleskop jest wyposażony w nowoczesną kamerę astronomiczną (FLI Kepler KL4040) oraz w zestaw filtrów i okularów pozwalających na obserwacje wizualne. W centrum aglomeracji śląskiej mamy do czynienia z dużym zanieczyszczeniem świetlnym, dlatego umieszczenie tu tak zaawansowanego sprzętu badawczego jest dobrym rozwiązaniem. Luneta astronomiczna, która była zainstalowana w obserwatorium od 1955 roku, została odrestaurowana i można ją oglądać wraz z innymi instrumentami astronomicznymi na ogólnodostępnej wystawie.

Obserwatorium Radiowe - zainstalowany radioteleskop to Primalucelab Spider 500A, o średnicy czaszy anteny 5m. Teleskop obserwuje na długości fali 21 cm (1420 MHz), czyli linii zjonizowanego wodoru. Ma możliwość podzielenia sygnału na 1024 kanały i prostej spektroskopii. Średnica wiązki (FWHM) to około 4 stopnie. Radioteleskop pozwala obserwować Słońce, Księżyc, jasne radioźródła oraz wyznaczać rozkład wodoru w ramionach spiralnych Drogi Mlecznej. Urządzenie posiada zaawansowaną linię wzmacniającą oraz dedykowane oprogramowanie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS W Planetarium Śląskim otwarto dwa nowe obserwatoria astronomiczne. fot. Andrzej Grygiel / UMWS