Miliardy, które zmienią Śląskie

 Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Województwo Śląskie w ramach programu regionalnego jeszcze w 2023 zrealizuje projekty o wartości dofinansowania sięgającego aż 3,1 mld zł.

Na początek wybrano projekty warte aż 2 mld zł. Szczegóły przedstawiono podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej 28 grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W konferencji uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Łukasz Czopik, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur oraz wojewoda śląski Marek Wójcik. Zdalnie z uczestnikami połączył się sekretarz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Lasek.

- To ważny dzień dla regionu, bo w praktyce pokazujemy, jak „pracują” środki unijne, jak mocno zmieniają i będą zmieniały naszą rzeczywistość. Mówimy o projektach przeznaczonych do realizacji o wartości dofinansowania rzędu 3,1 mld zł. Warto zaznaczyć, że to więcej niż wydatki budżetu Województwa Śląskiego zaplanowane w mijającym 2023 roku. W ramach wdrażania programu regionalnego wybraliśmy projekty na sumę 2 mld zł koncentrując się na inwestycjach związanych zakupem taboru kolejowego dla potrzeb Kolei Śląskich oraz wsparcie dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są swoistym DNA naszej gospodarki. Bo to właśnie przedsiębiorcy tworzą dziś kolejne miejsca pracy, odgrywając niebagatelną rolę w rozwoju naszego regionu. Nie bez znaczenia jest także umowa z BGK – Funduszem Powierniczym dla instrumentów finansowych. Te środki podniosą jakość życia mieszkańców Województwa Śląskiego, będą też ważnym ogniwem w trwającym procesie transformacji naszych małych ojczyzn. To również przykład bardzo dobrej współpracy zarządu województwa z Sejmikiem i stroną rządową – zaakcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Cieszę się, że mogę w tej konferencji uczestniczyć i z satysfakcją pogratulować Województwu Śląskiemu tych środków, które bez wątpienia mocno wpłyną na jego dalszy rozwój i transformację. Mam tu zwłaszcza na myśli inwestycje w proekologiczny transport kolejowy. To przypomnijmy, projekt wart blisko 1 mld zł. Sprawny transport to dziś podstawa funkcjonowania każdej tkanki miejskiej i regionalnej. Jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Śląskie poczyniło tu największy postęp. To samo tyczy się jego transformacji – dodał Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który brał udział w konferencji łącząc się z uczestnikami online.

W wartych 2 mld zł projektach ujęto zakup taboru dla Kolei Śląskich na sumę 652,2 mln zł . Kwota 49,9 mln zł trafi na remont zaplecza KŚ. 97, 2 mln zł będzie przeznaczonych na projekt strategiczny InterGlobal adresowany do sektora MŚP 960 mln zł obejmie wsparcie MŚP w zakresie MŚP, zaś 368 mln zł wyniesie umowa z BGK Funduszem Powierniczym dla instrumentów finansowych.

- Od blisko już 20 lat możemy obserwować, jak mocno na jakość naszego życia wpływają środki unijne. Nie miejmy wątpliwości – bez tych środków na pewno byśmy sobie nie poradzili, nie byłoby tych wszystkich pozytywnych, głównie inwestycyjnych zmian. Ze swej strony mogę marszałkowi województwa pogratulować tych środków, które bez wątpienia umocnią pozycję regionu, na czym skorzystają mieszkańcy. To na pewno ważny dzień i ważne wydarzenie dla całej naszej społeczności – zaakcentował obecny na konferencji wojewoda śląski Marek Wójcik.

- Projekty, które będziemy realizować mają jeden wspólny mianownik, a jest nim współpraca z zarządem województwa, także współpraca z wojewodą. Tworzymy jedną samorządową rodzinę, ale wartością dla społeczności mają być efekty naszej pracy. Jednym z kluczowych projektów będzie w tym unijnym rozdaniu transport, na który trafi w tym przypadku mając na myśli inwestycje w kolej blisko 1 mld zł. A to właśnie transport jest dzisiaj filarem rozwoju gospodarczego. Inwestycje mocno poprawią układ komunikacyjny. Realizowane projekty to świetny prognostyk dla przedsiębiorców, którzy na te środki czekają. Oczywiście, czeka ich wiele wyzwań, zwłaszcza firmy związane z branżą górniczą i okołogórniczą. Ale właśnie dzięki tym środkom z pewnością sobie z nimi poradzą – podsumował przewodniczący Sejmiku, Mirosław Mazur.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja prasowa. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Załączniki
Fundusze Europejskie dla Śląskiego [PDF 14,2MB]

Filmy