Co dalej w sprawie CPK?

 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwołanej na wniosek marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego

Samorząd regionu, samorządowcy reprezentujący poszczególne gminy oraz mieszkańcy we wspólnym stanowisku wezwali stronę rządową do ponownej analizy wariantów przebiegu trasy kolei dużych prędkości budowanych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. To efekt kwietniowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwołanej na wniosek marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego.

Przed rozpoczęciem obrad WRDS mieszkańcy kilku gmin regionu, m.in. Czerwionki-Leszczyn, Mikołowa i Orzesza kolejny raz protestowali przed gmachem Sejmu Śląskiego przeciwko planowanej przez rząd inwestycji. Wspierali ich lokalni samorządowcy oraz parlamentarzyści, m.in. posłowie Ewa Kołodziej, Gabriela Lenartowicz i Wojciech Saługa, a także radni Sejmiku: przewodniczący prof. Marek Gzik i Grzegorz Wolnik stojący na czele Komisji Doraźnej ds. CPK powstałej przy Sejmiku województwa. Kilka dni wcześniej duży protest przeciwko kolejom dużych prędkości odbył się w Mikołowie. Mieszkańcy żyją w ciągłej obawie przed wywłaszczeniem ich z domostw. W kilku gminach trasa kolejowa ma zostać poprowadzona przez tereny w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej.

- Dla nas CPK nie stanowi właściwie żadnej wartości dodanej. Układ komunikacyjny szlaku kolejowego wygląda tak, że pociąg ma pojechać przez teren boiska, które dopiero co zostało wybudowane i to w sąsiedztwie szkoły. To po prostu niedorzeczność – krótko ocenia burmistrz Orzesza, Mirosław Blaski.

- Strona rządowa nie może pozostawać głucha i bierna wobec protestów mieszkańców, podyktowanych strachem przed wywłaszczeniem. Aby przystępować do realizacji inwestycji o takiej skali należy przede wszystkim wsłuchać się w głos ludzi. A tego wyraźnie tutaj brakuje. Przekonuje się mieszkańców, że to inwestycja dla ich dobra. W takim razie skąd tyle obaw? Władza sprawując swój mandat ma w obowiązku dbać o drugiego człowieka. Mieć choć trochę empatii. Jeśli bezpieczeństwo choć jednej osoby jest tu zagrożone, to sprawę trzeba przedyskutować raz jeszcze. Nie wolno decydować za obywatela – dodaje poseł RP Wojciech Saługa.

Podczas WRDS w dyskusji online uczestniczył Marcin Horała, który jest pełnomocnikiem strony rządowej ds. CPK. Jak zaznaczył wszystkie uwagi zarówno władz lokalnych, jak i mieszkańców są brane pod uwagę w fazie projektowej, dodał jednak, iż będą już składane wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowych.

- Właściwie nic nowego nie usłyszeliśmy. Strona rządowa musi wreszcie zrozumieć, że nie można projektować przebiegu szybkich kolei przez tereny zurbanizowane, bo zawsze w takiej sytuacji ucierpią mieszkańcy, ich dobytek i nie może odbyć się to bez uszczerbku na środowisku naturalnym. Nawet w krajach Europy Zachodniej, na których przykład tak bardzo strona rządowa lubi się powoływać, możliwości szybkich kolei wykorzystuje się w około 30 procentach. Nigdy zaś tras nie prowadzi się przez tereny mocno zaludnione – podkreślił radny Sejmiku Grzegorz Wolnik, przewodniczący Komisji Doraźnej ds. CPK.

Efektem zwołanej na 5 kwietnia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest wspólne stanowisko zarządu województwa, samorządowców i mieszkańców wzywające rząd do ponownego przeanalizowania wszystkich wariantów dotyczących przebiegu szybkich kolei.

- Żadna inwestycja nie może być realizowana kosztem krzywdy mieszkańców. Nie można płacić takiej ceny. Kwestia konsultacji społecznych też jest tutaj dyskusyjna, bo słyszeliśmy, że były one realizowane w sposób budzący kontrowersje. Jest sporo głosów samorządowców i mieszkańców, że uzgodnią nie były uwzględniane przy wyborze wariantu. Budowa CPK i trasy szybkich kolei musi odzwierciedlać interes społeczny. Ma łączyć w praktyce, a nie dzielić. Dlatego naszym wspólnym stanowiskiem jest wezwanie strony rządowej do ponownego przeanalizowania proponowanych wariantów budowy tych tras na terenie naszego regionu – podkreślił Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa, który w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego uczestniczył w posiedzeniu WRDS.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy