Doposażenie w sprzęt medyczny

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Wicemarszałek Dariusz Starzycki oraz członek Zarządu Izabela Domogała podpisali umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”. Ze strony Szpitala umowę podpisała dyrektor Alicja Cegłowska

Celem 3-letniego zadania inwestycyjnego jest doposażenie modernizowanego bloku operacyjnego neurochirurgii w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w celu poprawy dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury oraz jakości obsługi pacjentów. Wymiana posiadanego sprzętu była konieczna z uwagi na jego znaczny poziom wyeksploatowania.

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa podkreślił podczas podpisywania umów, że Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu kierowany przez prof. Piotra Ładzińskiego należy do czołówki oddziałów o tej specjalizacji w Polsce.

Prof. Piotr Ładziński jest specjalistą I stopnia z neurochirurgii oraz II stopnia z wyróżnieniem z neurochirurgii i neurotraumatologii.

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego z okresem realizacji w latach 2020-2022. Planowane w tym okresie wydatki wynoszą:

 • w 2020 roku: 4 910 837 zł,
 • w 2021 roku: 7 127 658 zł,
 • w 2022 roku: 5 961 507 zł.

Razem: 18 000 002 zł.

Blok Operacyjny Neurochirurgiczny wykorzystywany jest przez Kliniczny Oddział Neurochirurgii, który jest jedną z największych tego rodzaju jednostek w kraju. Dzięki planowanym zakupom blok operacyjny Oddziału będzie posiadał trzy sale operacyjne w których będzie możliwa realizacja wszystkich procedur neurochirurgicznych. Zakup sprzętu pozwoli na nowatorskie rozwiązania w postaci śródoperacyjnych badań radiologicznych takich jak: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Aktualnie na Bloku Operacyjnym Neurochirurgii wykonuje się około 700 operacji onkologicznych rocznie. Zakup sprzętu umożliwi zwiększenie liczby wykonywanych operacji, poprawi ich jakość, oraz skróci czas oczekiwania na leczenie.

Zakupy w 2020 roku dotyczą 3 szt. mikroskopów operacyjnych, 2 szt. monitoringów śródoperacyjnych oraz 3 szt. wiertarek szybkoobrotowych, w 2021 roku zakupu 2 urządzeń do neuronawigacji, w 2022 roku- rezonansu śródoperacyjnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS