Dotacje na ochronę zabytków

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ponad milion złotych z budżetu województwa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Symboliczne czeki wręczono dziś w Sali Sejmu Śląskiego. W uroczystości wzięli udział, marszałek Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Beata Białowąs przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, a także radni: Piotr Czarnynoga, Maria Materla, Alina Nowak, Julia Kloc-Kondracka i Zbigniew Przedpełski.

- Cieszę się, że możemy dziś spotkać się z przedstawicielami środowiska, które pielęgnuje naszą kulturę, dziedzictwo i tradycję. Wsparcie ochrony zabytków, pomoc w finansowaniu ich renowacji jest jedną z naszych misji. W ten sposób przyczyniamy się do odtwarzania przestrzeni historycznej. Wspólnie dbamy o to, aby odzyskiwały one dawny blask. Mam tu na myśli zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i kościoły, które przecież stanowią nierozerwalną część naszej tożsamości. Będziemy starać się o to, aby ilość środków przeznaczanych na ten cel sukcesywnie rosła. Aby myśleć o przyszłości, należy wpierw zadbać o pamięć o przeszłości i miejscach, które są świadectwem historii regionu – zaakcentował marszałek Jakub Chełstowski.

Piotr Czarnynoga, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na klarowne regulacje ustawowe ułatwiające finansowanie tego typu przedsięwzięć.

- Troska o zabytki jest troską o historię. Jest to nasz obowiązek i misja – podkreślił Piotr Czarnynoga.

Środki zostaną rozdysponowane na prace konserwatorskie, remonty i naprawy. Bez wsparcia z budżetu województwa w wielu przypadkach danym podmiotom trudno byłoby zrealizować zaplanowane zadania.

Lista obiektów objętych wsparciem:

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach Szopienicach – remont dachu – 28.000,00 zł,
 2. Kościół św. Józefa w Sadowie - konserwacja techniczna i estetyczna malowideł, dekoracji malarskich – 37.000,00 zł,
 3. Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Zawierciu – renowacja witraży – 35.000,00 zł,
 4. Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie – prace konserwatorskie – 50.000,00 zł,
 5. Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu - konserwacja techniczna i estetyczna ambony – 50.000,00 zł,
 6. Kościół Wniebowzięcia NMP w Gliwicach – remont dachu – 30.000,00 zł,
 7. Kościół Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach – zabezpieczenie i naprawa elewacji – 40.000,00 zł,
 8. Kościół pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – stabilizacja konstrukcyjna – 40.000,00 zł,
 9. Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Zarkach – konserwacja ołtarza – 40.000,00 zł,
 10. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – konserwacja ołtarza – 50.000,00 zł,
 11. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim – kontynuacja konserwacji elewacji – 44.000,00 zł,
 12. Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach - naprawa i konserwacja posadzek lastrykowych – 50.000,00 zł,
 13. Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach - renowacja elewacji wieży - 45.000,00 zł,
 14. Kościół pw. św. Doroty w Przyrowie - kompleksowe prace konserwatorskie - 40.000,00 zł,
 15. Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach - prace remontowo - konserwatorskie – 50.000 zł,
 16. Pałac w Bycinie – remont dachu – 50.000,00 zł,
 17. Budynek Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 3-go Maja w Bielsku-Białej – remont dachu i elewacji – 50.000,00 zł,
 18. Kościół pw. św. Bartłomieja we Włodowicach - kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego – 30.000,00 zł,
 19. Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu - wymiana spoin kamiennych okładzin elewacji kaplicy cmentarnej – 18.000,00 zł,
 20. Kościół św. Marcina w Ćwiklicach - przebudowa schodów zewnętrznych do kościoła – 25.000,00 zł,
 21. Kościół pw. Św. Mikołaja w Łące – malowanie dachu – 30.000,00 zł,
 22. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie - prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych – 25.000,00 zł,
 23. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie - konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu – 40.000,00 zł,
 24. Budynek Cech Rzemieślników oraz Małych i Srednich Przedsiębiorców przy ul. Piłsudskiego 24 w Zawierciu - renowacji elewacji, wymiana stolarki oraz pokrycia dachowego – 32.000,00 zł,
 25. Dom przedpogrzebowy cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej – wykonanie dokumentacji – 16.000,00 zł,
 26. Kamienica przy ul. Szerokiej 7 w Żorach – rewitalizacja kamienicy – 20.000,00 zł,
 27. Kościół św. Mikołaja w Zawierciu – prace konserwatorskie – 35.000,00 zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS