Droga do rozwoju Żywiecczyzny

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Droga wojewódzka nr 948 na odcinku od Kobiernic do Żywca zostanie przebudowana

Umowę na realizację inwestycji podpisali Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich i Witold Bembenek, dyrektor Strabag Infrastruktura Południe. W podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, radni Stanisław Baczyński i Ewa Żak, a także samorządowcy z subregionu południowego. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa śląskiego.

„To bardzo ważna inwestycja, nie tylko w odniesieniu do przyszłości Żywiecczyzny, ale i całego regionu. Przebudowa zostanie zrealizowana ze środków samorządu województwa, a nowa droga poprawi komfort jazdy, bezpieczeństwo kierowców, ale także dostęp do oferty turystycznej w Beskidach. Przyspieszamy z inwestycjami w regionie i dbamy o jego zrównoważony rozwój” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Łączna wartość robót budowlanych to 215 mln zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 października 2024 roku.

„Województwo śląskie jest niezwykle zróżnicowane, ale łączą nas wspólne cele, te gospodarcze, czy komunikacyjne. Ta droga jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców subregionu południowego, ale będzie służyć wszystkim, zarówno mieszkańcom województwa śląskiego jak i odwiedzającym. To impuls dla rozwoju tych gmin i dla rozwoju turystyki” – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 zostanie zrealizowana w dwóch etapach:

 • Część I - odcinek od Kobiernic do Czernichowa – prawie 13 km,
 • Część II - odcinek od Czernichowa do Żywca – 4,3 km

Łączna długość odcinków to 17,3 km.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę niezbędnych elementów infrastruktury drogowej tj. jezdni, skrzyżowania, chodników i poboczy, zatok autobusowych, oświetlenia, obiektów mostowych, odwodnienia, jak również elementów bezpieczeństwa ruchu.

DW 948 przebiega przez miejscowości Kobiernice, Porąbka, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów, Tresna, Oczków, Żywiec. Na tym odcinku droga przechodzi również przez tamę na zaporze w Tresnej. Na większości odcinka objętego przebudową, droga przebiega wzdłuż linii brzegowej rzeki Soły i zbiorników wodnych utworzonych przez zapory w Czańcu, Porąbce i w Tresnej, tj. Jezioro Czanieckie, Jezioro Międzybrodzkie oraz Jezioro Żywieckie.

Droga wojewódzka nr 948 w zdecydowanej części zostanie przebudowana, poprzez całkowitą wymianę konstrukcji wraz ze wzmocnieniem istniejącego podłoża. Z uwagi na skomplikowaną budowę geologiczną terenu, na odcinkach występowania największego zagęszczenia osuwisk tj. na terenie Międzybrodzia Żywieckiego i zapory w Tresnej, podjęto decyzję o zastosowaniu przebudowy uproszczonej polegającej na ograniczeniu zakresu przebudowy do odtworzenia stanu istniejącego. Na odcinkach, na których będzie realizowana przebudowa uproszczona, przyjęte rozwiązania nie powodują ingerencji w zbocze górskie w miejscu występowania terenów osuwiskowych, ani w skarpę od strony zbiornika wodnego.

Do realizacji zadania została wybrana oferta konsorcjum firm: lider Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,IMB – Podbeskidzie’’ Sp. z o.o.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy