Działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa

 fot. UMWS fot. UMWS
Premier Mateusz Morawiecki zaprosił marszałków województw i prezydentów największych miast, aby rozmawiać o współdziałaniu na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

W spotkaniu zorganizowanym w Kancelarii Premiera w Warszawie uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz prezydenci i przedstawiciele miast z naszego regionu m.in. Katowic, Sosnowca i Zabrza.

„Koronawirus może stać się bardzo groźny, dlatego trzeba działać szybko i z wyprzedzeniem” – mówił premier Mateusz Morawiecki. Decyzją rządu placówki oświatowe i szkoły wyższe będą zamknięte od 12 do 25 marca, z czego dwa pierwsze dni to okres przejściowy. W tym czasie w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Zasiłek będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzono również możliwość pracy zdalnej, która umożliwi podjęcie rodzicom decyzji czy skorzystają z zasiłku opiekuńczego, czy ewentualnie będą pracować w domu.

W działania prewencyjne wpisuje się województwo śląskie. Marszałek Jakub Chełstowski spotkał się z dyrektorami instytucji kultury podległymi województwu śląskiemu i zalecił ograniczenie wydarzeń skupiających znaczną liczbę mieszkańców. To działania wynikające z troski o zdrowie mieszkańców.

Oprócz zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych, rząd zwrócił się także do jednostek samorządu terytorialnego o zamykanie domów i klubów seniora. Zawieszono również zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych.

Przypominamy również o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi:

 • często myj ręce,
 • stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania,
 • zachowaj bezpieczną odległość,
 • unikaj dotykania oczu, nosa, ust,
 • jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach na bieżąco informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w województwie śląskim. Na stronie internetowej stacji dostępny jest film informacyjny związany z koronawirusem. Uruchomiona została infolinia Wojewódzkiej Stacji Stanitarno-Epidemiologicznej dotycząca koronawirusa pod numerami tel. 539 963 856, 606 326 142 i 606 488 680.

Funkcjonuje również całodobowa linia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia pod numerem tel. 800 190 590.

Z powodu zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa powstał wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, które w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno-zakaźny oraz podmiotów udzielających świadczeń z zakresu transportu sanitarnego:

 • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
 • Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);
 • Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92. 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dezynfekcja rąk / mat. Ministerstwa Zdrowia fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS Mycie rąk / mat. Ministerstwa Zdrowia mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM

Załączniki
Dezynfekcja rąk / mat. Ministerstwa Zdrowia [PDF 2,4MB]
Ulotka / mat. Ministerstwa Zdrowia [PDF 227,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Koronawirus: informacje i zalecenia (strona Ministerstwa Zdrowia)

Filmy 


tagi: