Informacje dla klientów urzędu

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona została dostępność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną na terenie naszego kraju przywraca się możliwość osobistego składania korespondencji w kancelarii ogólnej Urzędu, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164), czynnej w godzinach 7:30 – 15:30.

W dalszym ciągu pozostawiono możliwość składania korespondencji w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji), znajdujących się przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie drogą elektroniczną (m.in. za pośrednictwem platformy EPUAP) lub telefonicznie.

Kontakt osobisty z pracownikiem Urzędu będzie możliwy po telefonicznym umówieniu wizyty/ spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

Wchodząc do Urzędu są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rak;
  • zachowania wymaganego odstępu;
  • poddaniu się pomiarowi temperatury ciała.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Lista numerów telefonów do poszczególnych departamentów: 

Departament/Kancelaria/Biuro

Nr telefonu

Kancelaria Zarządu

32 20 78 397

Kancelaria Sejmiku

32 20 78 273

Departament Promocji i Projektów Społecznych

32 77 40 062

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

32 77 40 052

Departament Audytu i Kontroli

32 77 40 824

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

32 77 40 125

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 77 40 130

667 634 359

Departament Finansowy

32 20 78 473

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

32 20 78 180

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

32 77 40 657

Departament Inwestycji

32 77 40 889

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

32 20 78 371

Departament Transportu i Drogownictwa

32 77 40 502

Departament Komunikacji Regionalnej

32 77 40 934

Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego

32 77 40 655

Departament Księgowości

32 20 78 483

Departament Kultury

32 77 40 236

Departament Sportu

32 77 40 978

Departament Ochrony Środowiska

32 77 40 980

Departament Administracji i Logistyki

32 20 78 681

Departament Organizacji Urzędu

32 20 78 563

Departament Zamówień Publicznych

32 77 40 025

Departament Cyfryzacji i Informatyki

32 77 40 282

Departament Rozwoju Regionalnego

32 77 99 175

Departament Terenów Wiejskich

32 77 44 848

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

32 77 40 953

Departament Opłat Środowiskowych

32 77 40 967

Departament Turystyki

32 77 40 837

Departament Projektów Regionalnych

32 77 40 531

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

+48 734 214 089

Biuro Zamiejscowe w Częstochowie

34 390 12 54

Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej

33 48 53 281

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym  

32 77 40 360

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

32 77 40 355