Informacje dla klientów urzędu

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona została dostępność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Marszałkowskiego dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty z pracownikami Urzędu odbywały jeżeli to możliwe, poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów..

Lista numerów telefonów do poszczególnych departamentów:

Departament

Nr telefonu

Departament Obsługi Zarządu

32 20 78 290

Kancelaria Sejmiku

32 20 78 273

Departament Promocji i Projektów Społecznych

734 214 016

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

32 77 40 052

Departament Audytu i Kontroli

32 77 40 765

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

32 77 40 125

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 77 40 130, 667 634 359

Departament Finansowy

32 20 78 473

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

32 20 78 180

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

32 77 40 657

Departament Inwestycji

32 77 40 889

Departament Kadr i Płac

32 20 78 371

Departament Komunikacji i Transportu

32 77 40 934

Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego

32 77 40 655

Departament Księgowości

32 20 78 483

Departament Kultury

32 77 40 236

Departament Sportu

32 77 40 978

Departament Ochrony Środowiska

32 77 40 980

Departament Administracji i Logistyki

32 20 78 681

Departament Organizacji Urzędu

32 20 78 563

Departament Cyfryzacji i Informatyki

32 77 40 282

Departament Rozwoju Regionalnego

032 77 99 175

Departament Terenów Wiejskich

32 77 40 502

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

32 77 40 953

Departament Opłat Środowiskowych

32 77 40 967

Departament Turystyki

32 77 40 837

Departament Projektów Regionalnych

32 77 40 808

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

+48 734 214 089

Biura Zamiejscowe w Częstochowie

34 390 12 54

Biura Zamiejscowe w Bielsku-Białej

33 48 53 281

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym  

32 77 40 360

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

32 77 40 355

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie, przypominamy o funkcjonującej całodobowo infolinii NFZ, pod którą można uzyskać informacje ogólne o koronawirusie – tel. 800 190 590