Ekonomia społeczna ma potencjał

 Zdjęcie Zdjęcie
Wręczono nagrody w konkursach „Ambasador Srebrnego Pokolenia 2018” i „Przyjaciel Ekonomii Społecznej 2018”

„Wraz ze wzrostem liczby osób wchodzących w wiek dojrzały, czyli 60, 65 lat, wzrasta ilość działań w samorządach. Coraz więcej osób dojrzałych jest także w naszym województwie, bo prawie 18% to mieszkańców po 65 roku życia, a 20% po 60. Potrzeba jest mobilizacji sektora ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych, ale także wytężonej pracy samorządów, aby ułatwić funkcjonowanie naszym seniorom w ich otoczeniu. Samorząd województwa śląskiego prowadzi program „Śląskie dla Seniora”, który co roku zwiększa obszar swoich działań. Niezwykle ważnym jest fakt powstawania coraz większej liczby podmiotów ekonomii społecznej. To one pobudzają społeczność do większej aktywności, stwarzają miejsca pracy, stanowią uzupełnienie dla prac administracji publicznej” – powiedziała, otwierając uroczystość, Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” było nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób najbardziej zaangażowanych w rozwój oraz propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Natomiast w ramach konkursu „Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” wyróżnione zostały osoby starsze mogące stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniające się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym.

Laureatami konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”, do którego zgłoszono 16 kandydatów, zostali Adrian Staroniek (I miejsce), Kazimierz Speczyk (II miejsce) oraz Dezyderiusz Szwagrzak (III miejsce).

Laureaci to osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Natomiast Lidia Musiał, przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB i Jan Gwizd, prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wiceprzewodniczący Zawierciańskiej Rady Seniorów otrzymali tytuł „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. W konkursie zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie wyróżnienia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie