Nie wstydźmy się starości

Jak zaktywizować seniorów i zachęcić ich do uczestnictwa w życiu społecznym? To niektóre z pytań, na które szukano odpowiedzi w trakcie kolejnej odsłony akcji „DługoWIECZNI”

Akcja organizowana przez Gazetę Wyborczą, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ma za zadanie określić role i oczekiwania osób starszych. Debata z udziałem ekspertów i seniorów odbywała się tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

„Żyjemy dłużej, w coraz lepszym zdrowiu i jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego musimy zająć się problemem starzenia się społeczeństwa i zadbać o politykę senioralną. Ta kadencja samorządu na szczeblu regionu upływa właśnie pod tym hasłem, chcemy być bliżej ludzi, słuchać i potrzeb i realizować ich pomysły. Efektem tych działań jest powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów, stworzenie Śląskiej Karty Seniora i Koperty Życia, a także Srebrnego Listka Seniora, który ułatwia osobom starszym poruszanie się po drogach” – podkreślał obecny na konferencji marszałek Wojciech Saługa.

Seniorzy stanowią coraz większą część społeczeństwa. Już co siódmy z Polaków ma powyżej 65 lat i rzeczywistość nie nadąża za ich potrzebami, mimo że odsetek seniorów w społeczeństwie wciąż rośnie. Niestety, wielu z seniorów pozostaje też niewidocznymi. Zamykają się w domach, unikają kontaktu z ludźmi, rezygnują z przyjemności. Do nich przede wszystkim adresowana jest ta akcja, zachęcając do wyjścia z domu i aktywności, nie tylko tej ruchowej, ale i umysłowej.

„Nie możemy rywalizować w wielu dziedzinach z ludźmi młodymi, ale wciąż możemy być młodzi duchem. Naszą siłą jest doświadczenie, przeżyliśmy wiele i to nas nauczyło właściwego dystansu. Seniorzy mogą realizować się na wielu polach, czerpać z doświadczeń i dzielić się nimi. Nie należy się wstydzić starości, tylko pokazywać, że ona może być piękna” – mówiła Wirginia Szmit, czyli DJ Wika.

W trakcie konferencji wręczono wyróżnienia i nagrody w konkursie „Gmina życzliwa DługoWIECZNYM”. Plebiscyt polegał na rozesłaniu do wszystkich gmin ankiet dotyczących polityki senioralnej i wyróżnieniu najlepszych 15 rozwiązań. Spośród nich internauci wybierali gminy najbardziej przyjazne seniorom. Trzecie miejsce zajęła Częstochowa, drugie Świętochłowice, a pierwsze Tychy.

Po konferencji seniorzy mieli okazję zwiedzić Stadion Śląski z przewodnikiem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS