Festiwal edukacyjny „Nowe inspiracje” WOM 2023

 graf. mat. organizatorów graf. mat. organizatorów
Warsztaty, wykłady, pokazy dobrych praktyk dla wszystkich nauczycieli

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim. Uczestnicy spotkania mogą wziąć udział w warsztatach metodycznych, spotkaniach autorskich, a dodatkowo w różnego rodzaju imprezach towarzyszących, pokazach prac uczniów szkół zawodowych,. Mają także okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych z różnymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły. Współorganizatorem wydarzenia od 6 lat jest Uniwersytet Śląski.

Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego  oraz: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

W programie niemal 80 bezpłatnych warsztatów metodycznych i wykładów dla na-uczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania na temat m.in.:

  • nowoczesnego podejścia do edukacji przyrodniczej i matematycznej, narzędzi interak-tywnych i aplikacji, myślenia wizualnego, techniki,
  • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym na temat: matematyki w nowoczesnym wydaniu, innowacyjnego podejście do nauki czytania -wrażeniowego, sylabowego, programowania, działań kreatywnych,
  • specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym integracji, arteterapii, terapii ręki, alternatywnej komunikacji AAC w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, logopedii
  • przedmiotów humanistycznych we wszystkich przejawach, lektur szkolnych w kontekście ekologicznym, tutoringu, filmu na lekcjach, kontekstów kulturowych, działań artystycz-nych, edukacji kulturowej, regionalizmu.
Załączniki
Plakat [PDF 3,6MB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowy program i zapisy na stronie: www.womkat.edu.pl

Filmy
Zobacz również