Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy

 Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS
Delegacja z Nadrenii Północnej-Westfalii odwiedziła województwo śląskie

W składzie niemieckiej delegacji znaleźli się m.in.: Nathanael Liminski, sekretarz stanu i szef Kancelarii Stanu Nadrenii Północnej-Westfalii i Martin Kremer, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu. Województwo śląskie reprezentowali prof. Marek Gzik, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i Łukasz Czopik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Niemiecka delegacja spotkała się także z marszałkiem Jakubem Chełstowskim.

„Nadrenia Północna-Westfalia jest kluczowym partnerem Województwa Śląskiego, zależy nam na zacieśnianiu tych więzów i współdziałaniu w ramach Unii Europejskiej. Ta współpraca jest kluczem do rozwoju i pokoju w Europie. Spoglądamy w przeszłość i wyciągamy z niej wnioski, ale myślimy o przyszłości, o budowaniu relacji z najbliższymi sąsiadami i tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla kolejnych pokoleń” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Nathanael Liminski podkreślał, że wsparcie dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców zmieniło diametralnie postrzeganie Polski w Niemczach. Przekonywał ponadto, że współpraca z Polską i Województwem Śląskim jest dla władz Nadrenii Północnej-Westfalii jednym z priorytetów w polityce zagranicznej.

Delegacja z Nadrenii Północnej-Westfalii miała okazję zwiedzić Muzeum Śląskie i zobaczyć wystawę stałą „Historia Górnego Śląska” w towarzystwie przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Marka Gzika. Goście odwiedzili także historyczną Salę Sejmu Śląskiego i rozmawiali z przewodniczącym Markiem Gzikiem oraz członkiem Zarządu Województwa, Łukaszem Czopikiem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS