Fundusze europejskie dla Subregionu Centralnego

 Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Porozumienie dotyczące przygotowania i realizacji instrumentu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne"

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego podpisano porozumienia przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pomiędzy zarządem Województwa Śląskiego a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Podpisy pod dokumentem złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Łukasz Czopik, prezydent Katowic Marcin Krupa i wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.

- To ważny dzień dla całego regionu, bowiem po okresie negocjacji, których efektem jest uzyskanie dla naszego województwa rekordowej kwoty 5,1 mld euro, dziś możemy spotkać się już w gronie samorządowców, by rozpocząć podział środków z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Na początek jest to Subregion Centralny, wśród gmin którego rozdysponowana zostanie wskutek dzisiejszego porozumienia kwota 547 298 653 euro. To realne fundusze przeznaczone na rozwój regionu, gdzie wspólnym mianownikiem jest jego transformacja. Krok po kroku realizujemy przyjęty przed trzema laty przez Sejmik program „Zielone Śląskie 2030”. Spełniliśmy swój obowiązek jako samorząd regionu. Kontynuacja będzie już dziełem samorządów terytorialnych, naszych lokalnych ojczyzn. Bo to samorządy są dziś gwarantem rozwoju, bo to one najlepiej rozumieją potrzeby swoich społeczności – podkreślił marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie i realizacja tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które będą realizowane ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w Subregionie Centralnym. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie dla tej części regionu w ramach FE SL 2021-2027 wynosi: 547 298 653 euro, w tym środki EFRR: 292 791 746 euro, EFS+: 4 320 225 euro FST: 250 186 682 euro.

- Z tych środków zostaną zrealizowane inwestycje, które w praktyce mają podnieść jakość naszego życia. To fundusze zmieniające regiony, zmieniające Polskę. Nie w sensie centralnego zarządzania, a samorządów terytorialnych, które są najbliżej mieszkańców – dodał wicemarszałek Łukasz Czopik.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaznaczył, że samorządy mogą już skupić się wyłącznie na przygotowaniu listy zadań przeznaczonych do realizacji.

- Energetyka, odnawialne źródła energii, termomodernizacje, rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, które w niedalekiej przyszłości będą spożytkowane pod nowe usługi otwierają drogę do tworzenia nowej rzeczywistości – przekonuje prezydent Katowic.

Wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę na skuteczność samorządów.

- W poprzedniej perspektywie udało się zrealizować w sumie blisko tysiące projektów w regionie. Nowa perspektywa to nowe szanse na kontynuację tej ścieżki rozwoju – podsumował.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Fundusze europejskie dla samorządów Subregionu Centralnego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS