PROW znaczy rozwój

 Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafiło tym razem do gmin z subregionów centralnego i zachodniego

Umowy przedstawicielom gmin wręczyli marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski i Rafał Porc, wiceprzewodniczący Sejmiku oraz radni Dorota Konieczny-Simela, Katarzyna Stachowicz oraz Maria Materla. Do gmin z subregionu centralnego trafi blisko 66 mln zł, a zachodniego prawie 17 mln zł.

„To już ostatnie środki w ramach PROW i warto je skutecznie wykorzystać. To duże dofinansowanie i odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców gmin i regionu. Gratuluję tych inicjatyw i życzę Państwu, by po otwarciu ofert, kwoty były takie jak w kosztorysach, bo wiemy, że te koszty ciągle rosną. To potrzebne inwestycje, które poprawią jakość życia” – mówił Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W subregionie centralnym na działania związane z budową i modernizacją dróg trafiło łącznie 41,9 mln zł, w powiatach: będzińskim - 1,9 mln zł, gliwickim - 10,9 mln zł, lublinieckim - 5 mln zł, tarnogórskim - 15,6 mln zł oraz zawierciańskim - 8,4 mln zł. Gminy z subregionu zachodniego otrzymały na ten cel 4,8 mln zł, w powiatach: raciborskim - 2 mln zł oraz wodzisławskim - 2,8 mln zł.

Na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do subregionu centralnego trafi łącznie blisko 24 mln zł, w powiatach: będzińskim - 3 mln zł, gliwickim - 460 tys. zł, lublinieckim - 3 mln zł, tarnogórskim - 10 mln zł, zawierciańskim - 7,5 mln zł. Do gmin z subregionu zachodniego trafiło w sumie 12 mln zł. Powiat raciborski otrzymał 3,4 mln zł, powiat rybnicki ponad 3,5 mln zł, a powiat wodzisławski 5 mln zł.

Warto przypomnieć, że umowy dla gmin z subregionów północnego i południowego przekazano na początku kwietnia br., w Kłobucku, Częstochowie i Bielsku-Białej. Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował łącznie o podpisaniu 43 umów na łączną kwotę 91,6 mln zł w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz 26 umów o całkowitej wartości 91 mln zł w ramach operacji typu gospodarka wodno-ściekowa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin z subregionów centralnego i zachodniego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Gospodarka wodno-ściekowa - subregion centralny i zachodni Województwa Śląskiego [PDF 303,6kB]
Budowa i modernizacja dróg lokalnych - subregion centralny i zachodni Województwa Śląskiego [PDF 272,4kB]