Generator wniosków SPO - ROL

Wnioski, instrukcje

Generator wniosków (strona Ministerstwa Finansów)

Działanie 2.2 - Scalanie Gruntów - wniosek pdf
Działanie 2.2 - Scalanie Gruntów - wniosek rtf
Działanie 2.2 - Scalanie Gruntów - instrukcja wypełniania

Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - wniosek pdf
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - wniosek rtf
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - instrukcja wypełniania

Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - wniosek pdf
Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - wniosek rtf
Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - instrukcja wypełniania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U. Nr 197 poz.2032)w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U. Nr 197 poz. 2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - część I (strona Ministerstwa Rolnictwa)
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U. Nr 197 poz. 2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - część II (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" część I (strona Ministerstwa Rolnictwa)
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - część II (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia (Tekst nieautoryzowany) - rtf 243 KB (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z 21 czerwca 1999 wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych - rtf 414 KB (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 445/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) - doc 262 KB (strona Ministerstwa Rolnictwa)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - pdf 0,611 MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" - pdf 0,960 MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" - pdf 1,160 MB